Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Gołębiowscy
Jan Gołębiowski

ul. Oleska 7
46-024 Jełowa
tel. 503 108 164
fax: 77 4211 213
e-mail: golebiowscy-szkolka@tlen.pl

ZAKUPY:

Sprzedaż roślin stacjonarna w siedzibie szkółki.

GWARANCJA:

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się, wzrost i kwitnienie zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z niezależnymi od niego i niepodlegającymi jego kontroli czynnikami zewnętrznymi. Wszelkie porady udzielane są zgodnie z posiadaną wiedzą i wg najlepszej woli, jednak bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.